Att göra sin röst hörd

1840-talet

Att göra sin röst hörd

Roparna gick före och banade väg för folkrörelserna. Barn, fattiga pigor, unga kvinnor ropade på 1840-talet ut för de ville se en förändring. 10 år senare på 1850 -talet började folkrörelserna ta form.

I dagarna uppmärksammar man 100 år av kvinnlig rösträtt. Dags också att uppmärksamma de som gick före – Roparna.

Läs mer om hur det gick till när kvinnor fick rösträtt i Sverige på Dagens Nyheter.

https://www.dn.se/sverige/det-slutgiltiga-beslutet-om-rostratt-for-kvinnor-fyller-100-ar