Galleri

På 1840-talet är Sverige ett land i misär och fattigdom. 1 miljon svenskar väljer att utvandra till Amerika med start runt 1840. Vad händer i Sverige under denna tid? Barn, unga och olärda får en ingivelse från Gud att börja ropa ut till förändring medan makthavarna gör allt de kan för att stoppa barnens rop.

Filmen Barfota Rop handlar om några familjer i en liten socken i Sverige under 1840-talet och vad som händer då några av barnen i familjerna där får en ingivelse att börja ropa .

Familjen Johansson

Familjens fader är alkoholiserad och modern lever under ständiga hot om att bli slagen och utan mat. Många dagar är skorpor och gröt det enda de har att leva av.

Rasmus Johansson

Rasmus Johansson

Pappa i familjen Johansson

Spelas av Andreas Gerenmark

Cecilia Johansson

Cecilia Johansson

Mamma i familjen Johansson

Spelas av Maria Viklund

Ophelia Johansson

Ophelia Johansson

Filmens huvudkarraktär

Spelas av Lova Viklund

Ophelia Johansson

Ophelia Johansson

(som vuxen)

Spelas av Naomi Göransson

Folke Johansson

Folke Johansson

Ophelias bror

Spelas av Simon Thorsén

Elsa Johansson

Elsa Johansson

Yngsta barnet i familjen Johansson

Spelas av Sara-Liv Viklund

Mormor

Mormor

Ophelias mormor som har betytt väldigt mycket för henne och de övriga barnen Johansson.

Spelas av Hjördis Andersson

Familjen Lindqvist

En familj som har det lite bättre ställt. Fadern är ute och reser mycket, modern är sjuklig.

Herr Lindqvist

Herr Lindqvist

Familjens pappa.

Spelas av Magnus Stenlund

Cornelia Lindqvist

Cornelia Lindqvist

Mamma i familjen

Spelas av Marie Stenlund

Märta Lindqvist

Märta Lindqvist

Ophelias bästa vän

Spelas av Elivia Viklund

Ingrid Lindqvist

Ingrid Lindqvist

Märtas syster

Spelas av Rebecka Thorsén

Olof Lindqvist

Olof Lindqvist

Märtas bror

Spelas av Benjamin Viklund

Familjen Arvidsson

En mycket fattig familj. Fadern är död och modern är sängliggande. Selma får axla en vuxens ansvar och tillsammans med sin äldsta bror försörja familjen.

Anna Arvidsson

Anna Arvidsson

Familjens Mamma

Spelas av Annelie Lendrup

Selma Arvidsson

Selma Arvidsson

Piga hos Familjen Lindqvist

Spelas av Emma Thorsén

Arvid Arvidsson

Arvid Arvidsson

Selmas bror

Spelas av Simon Stenlund

Tage Arvidsson

Tage Arvidsson

Selmas bror

Spelas av Josua Stenlund

Elof Arvidsson

Elof Arvidsson

Selmas bror

Spelas av Emanuel Stenlund

Familjen Grundström

Erling Grundström är sockens klockare med stort ansvar och makt både i stort och smått. Beatrice är hans försummade dotter som på alla sätt försöker vinna faderns uppmärksamhet och gillande.

Erling Grundström

Erling Grundström

Klockare och filmens antagonist

Spelas av Tore Nilsson

Agata Grundström

Agata Grundström

Klockarfru och Lärare

Spelas av Kerstin Högberg

Beatrice Grundström

Beatrice Grundström

Erlings och Agatas dotter

Spelas av Anneli Andersson

Beatrice Grundström

Beatrice Grundström

(som vuxen)

Spelas av Charlotte Andersson

Ordningsmakten

Sockens Fjärdingsman (lokalpolis) ansvarar för lag och ordning i socken.

Karl Stark

Karl Stark

Sockens Fjärdingsman

Spelas av Ulf Smedberg

Fjärdingsman Nilsson

Fjärdingsman Nilsson

Grannsockens Fjärdingsman

Spelas av Ulf Lundberg

Prästerskapet

Prästen i socken.

Johan Ulrik Nordin

Johan Ulrik Nordin

Sockens präst

Spelas av Stefan Norberg

Kontraktsprost Wilson

Kontraktsprost Wilson

Kontraktets Prost

Spelas av Henrik Viklund

Övriga

Andra karaktärer som förkommer i större eller mindre omfattning i filmen

Doktorn

Doktorn

Provinsialläkaren för socken

Spelas av Anders Thorsén

Carl Otto Engstöm

Carl Otto Engstöm

Ropare och Kolportör

Spelas av Felix Ahlvlinder

Olof Gabriel Hedengren

Olof Gabriel Hedengren

Godsägare på Riseberga

Spelas av Stefan Andersson

Lina Hedengren

Lina Hedengren

Syster till Lovisa Wigert

Spelas av Annika Andersson

Lovisa Wigert

Lovisa Wigert

Socken Lärarinna

Spelas av Alice Ahlvlinder