Hinderlopp

Filmen Barfotarop

Hinderlopp

Livet är som ett lopp med olika etapper som vi springer, men ibland dyker det upp hinder på banan. Vissa hinder kan vi hoppa över men ibland är hindren så stora att vi tvingas att ta omvägar som sinkar oss och spräcker våra tidsplaner. I det lilla produktionsteamet bakom Barfota rop har vi mött just sådana hinder som tvingat oss till att ta omvägar för att göra det viktigaste först.

Vår beslutsamhet att fullfölja detta projekt och passionen att få berätta roparnas berättelse för Sveriges folk har ändå inte mattats. Vi laddar nu om med nya strategier och förstärkning i teamet i jakt på att finna den bästa distributionen av filmen.

Ambitionen är fortfarande att hitta en kanal för att nå ut brett med filmen. Det finns också en hel del administrativt arbete som måste utföras innan filmen kan flyga. Förhoppningen är att resten av hindren fram mot målet inte är större än att vi ska kunna hoppa över dem.

En utmaning är ekonomin. Vill du stötta projektet så här på sluttampen är du varmt välkommen med ditt bidrag. Din gåva frigör tid åt oss att jobba med slutfasen och kan skapa öppningar för distributionen av Barfota rop. Vi är många som önskar att roparnas röster ska få höras på nytt.

Stå med oss!