Barns rätt till tro

Barns tro

Barns rätt till tro

Chefsjurist Ruth Nordström och hennes dotter Emma berättar att barn i alla tider har kränkts, men att barnkonventionen som nu 2020 är svensk grundlag stärker barns rätt att tro.

Barn har rätt att uttrycka sig i frågor som berör dem och konventionsstaterna ska respektera barns tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Barn har rätt till tro, rätt att uttrycka sig och att utöva sin tro. Hur omsätts denna lag i praktiken idag?

Låt oss stå upp för våra barns rätt till tro!