Kolportör

1840-talet

Kolportör

Kolportör är en historisk benämning på kringresande bokförsäljare av religiös eller annan litteratur. Under 1800-talet och fram till konventikelplakatets upphävande år 1858, anställde så kallade traktatsällskap ambulerande kolportörer med uppgift att sälja eller dela ut kristen litteratur. Detta innebar oftast billiga småskrifter med uppbyggligt innehåll.

De religiösa kolportörerna kunde få särskilda kolportörsbrev utfärdade åt sig, vilket motsvarade betyg eller intyg för att kunna verka som predikant. Sedan konventikelplakatet avskaffats fick kolportörerna även rätt att framföra muntliga budskap; de började hålla religiösa anföranden och predika. Ur kolportörsyrket utvecklades det frikyrkliga predikantskapet.

Carl Otto Engström

Lantbrukaren Carl Otto Engström, född 2 april 1823 i Bjurbäcks socken i Västergötland var en sådan kolportör. Han lär som ung ha varit med bland “roparna” i sin hemtrakt och började vittna om sin tro redan vid 20 års ålder. Engström förekommer i filmen Barfota Rop och du kan läsa mer om honom och hans gärning här.

Källa: WikipediaIntresseföreningen för Riseberga bönhus