Råmaterial

Filmen Barfotarop

Råmaterial

Vi har nu samlat allt råmaterial (film och ljud) på en usb-disk som Henrik Viklund (spelar kontraktsprost i filmen) håller i sin hand på bilden nedan. Det är nästa en Terrabyte data, dvs 1 000 000 000 000 ettor och nollor på disken som tillsammans är det råmaterial som i efterproduktionen skall sättas samman till vår långfilm. Bredvid Henrik står Anneli Andersson (spelar Beatrice i filmen) och håller i hönan Greta (som inte fick vara med i filmen).

Det är en ganska lång väg kvar till färdig film och många olika, ofta tidskrävande, steg i efterproduktionen.

* Ljud och Bild skall synkroniseras
* Producenter, Regissör och Klippare skall komma överens om vilken av de olika tagningarna av en viss scen som skall användas vid klippningen
* En första klippning görs (Rough Cut)
* Regissör och Klippare diskuterar  den första klippningen
* Klippningen justeras (Fine Cut)
* Producenter och ev. andra inbjudna (t.ex nyckel skådespelare) granskar filmen och kommer med förslag till ändringar
* Musik- och ljudeffekter läggs till och klippningen kan justeras ytteligare
* Om nåt ljud blivit dåligt vid inspelningen kan dessa tas om i studio och klippas in
* Sista klippningen är klar (Final Cut)

Det är givetvis inte en så här rak process utan vissa steg kan komma att upprepas många gånger innan alla är nöjda. När filmen är klar, eller under efterproduktionen, tas beslut om hur filmen skall distribueras, t.ex via DVD, streaming eller om man kanske skall låta något externt bolag sköta marknadsföring och distribution. Vår förhoppning är att kunna vara klara med allt till Jul ungefär.