Att lägga den sista handen

Filmen Barfotarop

Att lägga den sista handen

Vi börjar nu se slutet på produktionsfasen av vår film. Idag har vi suttit tillsammans och ljudlagt filmen. Ljudläggning innebär att man mixar dialogen, musiken, ljudeffekter och atmosfärer för att matcha alla de scener som vi klippt ihop.

Bilden är alltså helt klar och vid detta laget “huggen i sten” så att säga och i och med dagens ljudläggning har vi en film som är tilltalande både för ögat och örat. Och spännande. Och vacker.

När man ljudlägger en film möter man utmaningar av olika slag och måste ta massor av olika beslut hela tiden. Skall kossorna verkligen höras utifrån i den sekvensen? Skall man tona in eller bara börja spela filmmusiken här? Hur kan vi göra för att få ljudet i dessa två tagningar att låta som att det togs på en och samma tagning? Osv.

Drygt 40 kanaler dialog, musik, ljudeffekter och atmosfärer har vi använt som ingredienser i vad som vi sent på eftermiddagen tyckte var en mycket välsmakande blandning. Vi längtar efter att få bjuda er till bords för att smaka.