Alla helgons dag – vi vill hedra minnet av Roparna!

Roparna

Alla helgons dag – vi vill hedra minnet av…

För 175 år sedan tystnade ropen, men ännu idag bär barnens rop rik skörd! De var barn, unga och olärda och det var deras rop som bröt upp den torra, hårda jordskorpan, så att väckelsens sådd kunde börja gro i vårt land. De fick lida för sin hängivna tro på Gud. De var föraktade, tagna som dårar, blev misshandlade och även satta i fängelse.

De var tusentals unga människor, från olika orter, oberoende av varandra, men de verkade under samma tidsperiod. Deras budskap var detsamma:

Omvänd er! Sluta upp med dårskapen och vänd tillbaka till Guds goda vägar!

Idag på alla helgons dag vill vi hedra minnet av dessa dolda hjältar.

Vi behöver ännu en gång att väckelsens eld sveper över vårt land. Låt oss denna gång visa respekt för barn och unga med hängivna hjärtan till Gud. De finns ett rop idag, ett rop till omvändelse och beskydd för de små och utsatta. Gud kommer använda de mest oväntade hjältar. Är vi villiga att se och visa respekt när Gud verkar idag?

Låt oss hedra minnet av Roparna genom att älska och visa respekt för de unga med hängivna hjärtan idag.