På plats inför inspelningen

Filmen Barfotarop

På plats inför inspelningen

Idag gjorde teamet en sista genomgång av spelplatsen och gick igenom kameravinklar och kostym inför vår första inspelningadag.  Både interiörscenerna vi skall filma i morgon  och även framtida exteriörscener gicks igenom. Solen lös och värmen höll i sig långt in på kvällen. Det är väldigt torrt i markerna så det blir lätt att hitta miljöbilder som kan återspegla missväxtåren i mitten av 1800-talet

Vi fick även ett smakprov, om man nu kan säga så om det man njuter av med öronen, av både på psalmodikon och cittra som var vanliga instrument bland allmogen på 1800-talet.  Vår förhoppning är att kunna inkludera dessa instrument i ett par olika scener.