VÄGRÖJARE PÅ FILM

Barfota Rop - Teaser 1 Filmen Barfotarop

VÄGRÖJARE PÅ FILM

Ophelia med Bibeln

Filmen Barfota rop förhandsvisas i Clara kyrka nu på söndag den 3:e advent! Filmen utspelar i Sverige på 1840-talet och berättar om tonårsflickan Ophelia som har ett uppdrag och ett budskap. Hon upplever en kallelse från Gud att uppmana folket i socknen att omvända sig till Guds vägar och att upphöra med superiet. Social misär och hård religiös kontroll gör att hon möter tufft motstånd, men hon kan ändå inte vara tyst. Likt tusentals andra unga och olärda från samma tid i Småland, Västergötland, Närke och Värmland höjer hon sin röst och ser hur bygden får nytt liv. Många blir väckta till tro på levande Gud, men hur kommer Ophelia klara den oundvikliga konfrontationen med överheten?

Roparrörelsen är ett viktigt skeende om vi vill förstå folkrörelserna som formade det moderna Sverige. Tyvärr är det en bortglömd period i den svenska historien. Filmen Barfota rop vill lyfta fram dessa bortglömda pionjärer som ropade trots att de inte hade några röster, dessa osynliga som trädde fram och gjorde skillnad. Det var främst kvinnor och barn som satte den snöbollen i rullning som under andra halvan av 1800-talet kallas folkväckelse och nykterhetsrörelse. Roparrörelsen bidrog till andligt uppvaknande och social reformation, men roparna tystades ofta bryskt av överheten. Präster, läkare, biskopar och andra myndighetspersoner varnade, straffade och försökte bota dessa som stämplades som predikosjuka. Redan under samtiden ifrågasattes denna negativa och hårda attityd och de metoder som användes.

När Barfota rop förhandsvisas i Clara kyrka den 3:e advent är det med en önskan att hedra dessa som på 1800-talet röjde vägen för folkväckelse och nykterhet. Deras skarpa budskap påminner oss om Johannes Döparen som förberedde folket och banade väg för Messias ankomst. Dessa ropande röster ska inte längre vara bortglömda och stämplade som sjuka utan få sin rättmätiga plats i Sveriges historia.

Filmen Barfota rop kommer att bli färdig att lanseras och ha premiär under våren 2020. Men redan denna helg kan man få se en förhandsvisning av filmen i dess senaste för-release version i Clara kyrka.

För biljetter till denna förhandsvisning kontakta kyrkans reception eller reservera genom att maila info@clarakyrka.se, vuxen 100 kr, barn och ungdom 7-18 år 50 kr. Allt överskott från dessa två visningar, den 15/12 och 16/12 kl. 18.00, går till #claravintern – en insamlingskampanj för att hjälpa Stockholms mest utsatta.