Roparbloggen

Blog

1840-talet

Kolportör

Kolportör är en historisk benämning på kringresande bokförsäljare av religiös eller annan litteratur. Under 1800-talet och fram till konventikelplakatets upphävande år 1858, anställde så kallade traktatsällskap ambulerande kolportörer med uppgift att sälja eller dela ut kristen litteratur. Detta innebar oftast billiga småskrifter med uppbyggligt innehåll. Läs mer ”Kolportör”

Filmen Barfotarop

Råmaterial

Vi har nu samlat allt råmaterial (film och ljud) på en usb-disk som Henrik Viklund (spelar kontraktsprost i filmen) håller i sin hand på bilden nedan. Det är nästa en Terrabyte data, dvs 1 000 000 000 000 ettor och nollor på disken som tillsammans är det råmaterial som i efterproduktionen skall sättas samman till vår långfilm. Bredvid Henrik står Anneli Andersson (spelar Beatrice i filmen) och håller i hönan Greta (som inte fick vara med i filmen). Läs mer ”Råmaterial”

Filmen Barfotarop

Inspelningsdag 11

Idag på dagen är det 175 år sedan ropar-predikanten Adam Smedberg greps av Länsman, hans mannar och soldater på order av Landshövdingen i Örebro, Erik Johan Bergenschöld. Smedberg hade dagen innan samlat 3000 åhörare i Vikhyttan och predikan under flera timmar. Detta olagliga möte blev för mycket för Landshövdingen. Händelsen kom att kallas ”Religionskriget i Kvistbro”. Läs mer ”Inspelningsdag 11”

Filmen Barfotarop

Inspelningsdag 10

Förmiddagen gick åt till att spela in restscener, såna scener som vi borde gjort en annan dag och inte hann med. En buffert förmiddag helt enkelt. Vi hämtade in ett par av våra resterande scener och ligger nu mer i sync med vår plan. Bra jobbat. Eftermiddagen bjöd på en torgmarknad med många statister och olika scener från ett 1840-tals torg. Läs mer ”Inspelningsdag 10”

1840-talet

Inspelningsdag 9

Idag spelades att antal olika scener in. Några scener som knyter samman de olika delarna i berättelsen och förklarar och lägger ut texten lite mera. Andra scener vi spelade in ligger närmare slutet av berättelsen och knyter så att säga samman hela säcken och för berättelsen mot sitt slut.   Läs mer ”Inspelningsdag 9”

Filmen Barfotarop

Inspelningsdag 7

Det blev en lång skoldag idag. Vi jobbade med olika klassrumssituationer som uppstod på 1840-talet och lärde oss att räcka upp handen och inte kalla fröken för ”du”, när Karl XII dog och en massa annat. Barnen satt trångt i bänkarna och lektionerna var långa. Dagen avslutades med bad. Läs mer ”Inspelningsdag 7”

Filmen Barfotarop

Inspelningsdag 5

Idag hamnade allt fokus på roparbarnen. Vi följde deras samlingar (konventiklar) och deras rop över bygden. Våra fotografer fick filma dem då de träffades i smyg på ladans loge, då de ropade ut till förändring i by och på ängarna när de samlade mycket folk. Vissa scener behövdes filmas med två kameror så båda våra fotografer Simon och David fick mycket att göra. Simon visade sig även vara en fena på att valla grisar. Förutom grisarna så fastnade även katter och hönor från Åsens By på våra foton idag. Läs mer ”Inspelningsdag 5”